miércoles, 9 de noviembre de 2016

Patró mocador calat


Bé, allò que promets és deure així que aquí us deixo el patró gratuït per a fer-vos el vostre mocador calat! 
El mocador que veieu a la foto ha estat realitzat amb un fil de viscosa 100% amb un tacte,.... mmmmm,.... i una combinació de dos tons de gris que el mateix fil anava donant. Per a fer el llarg que veieu (medeix uns 260 cm) he utilitzat dos cabdells de 50 gr. de 125 m cadascun. He fet servir una agulla del 6 perquè volia que fos ben flonjo.

Val a dir que podeu utilitzar qualsevol material que vulgueu sempre que us permeti que el calat es defineixi bé; no hi poseu fils peluts que la feina no us ressaltarà!  Patró:
Muntar 27 punts 
V1 - V4 totes del dret 
V5: 5 p dret, posar marcador, 1pdret, *agafar basta, passar un p sense fer, teixir-ne 2 junts i passar el punt senses fer per sobre l’últim que hem fet, agafar basta, 3 p dret* repetir una altra vegada entre **. Agafar basta, passar un p sense fer, teixir-ne 2 junts i passar el punt senses fer per sobre l’últim que hem fet, agafar basta, 1 p dret. Posar marcador i fer 5 p dret. 
V6 (i totes les voltes parells): 5 p dret, marcador, 17 p revés, marcador, 5 p dret
V7: 5 p dret, marcador, 4 p drets, agafar basta, passar un p sense fer, teixir-ne 2 junts i passar el punt senses fer per sobre l’últim que hem fet, agafar basta, 3 p dret, agafar basta, passar un p sense fer, teixir-ne 2 junts i passar el punt senses fer per sobre l’últim que hem fet, agafar basta, 4 p dret, marcador, 5 p dret
Repetir voltes 5- 8 tantes vegades com volguem fins aconseguir el llarg del mocador que volguem. 
Acabar amb una V5 i realitzar 4 voltes del dret. 
Llestos!

Patrón:
Montar 27 puntos
V1 - V4 todo del derecho
V5: 5 p del derecho, poner marcador, 1p derecho, *coger basta, pasar un p sin hacer, tejer 2 juntos y pasar el punto sin hacer por encima de los dos tejidos juntos, coger basta, 3 p derecho* repetir entre **. Coger basta, pasar un p sin hacer, tejer 2 juntos y pasar el punto sin hacer por encima de los dos tejidos juntos, coger basta, 1 p derecho. Poner marcador y tejer 5 p derecho 
V6 (y todas las vueltas pares): 5 p derecho, marcador, 17 p revés, marcador, 5 p derecho
V7: 5 p derecho, marcador, 4 p derecho, coger basta, pasar un p sin hacer, tejer 2 juntos y pasar el punto sin hacer por encima de los dos tejidos juntos, coger basta, 3 p derecho coger basta, pasar un p sin hacer, tejer 2 juntos y pasar el punto sin hacer por encima de los dos tejidos juntos, coger basta, 4 p derecho, marcador, 5 pderecho. 
Repetir vueltas 5 - 8 tantas veces como queramos hasta conseguir el largo del pañuelo deseado. 
Terminar con una V5 y realizar 4 vueltas del derecho. 
Listo!

Pattern:
Cast on 27 stitches 
R1- R4 knit 
R5: 5 k, put a marker, 1k, *yo, sk2po, yo, 3k*, repeat **, yo, sk2po, k1, put a marker, k 5 
R6 (and all even rows): 5 k, marker, 17 p, marker, 5p
R7: 5k, marker, 4 k, yo, sk2po, yo, 3k, yo, sk2po, yo, 4k, marker, 5k
Repeat rows 5 - 8 as many times you want until you get the desired length. 
End with a R5 and 4 k rows. 
Ready to go!! 

sk2po: slip one st knitwise, knit two stitches together, pass slipped st over. 

yo: yarn over 


Espero que el gaudiu!! 
Espero que lo disfrutéis!!  
Hope you enjoy!! 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Blogging tips