viernes, 23 de septiembre de 2016

Patró pot de iogurt folrat
Avui us porto un patró senzillet molt i molt ràpid de fer per a guarnir els típics potets de vidre de iogurt. Per què llençar allò que pot tenir una segona oportunitat? Aixó penso tant sovint que acabo acumulant, ejem, estic confessant sense voler-ho,...guardant coses estupendes per donar-los noves vides. 

Al que anava: he escrit el patró en català, castellà i anglès i, a més, he fet fotos del procés volta per volta per si hi ha quelcom que no queda ben explicat. Un projecte genial per al cap de setmana plujós que ens espera. 

Materials: 
 • Recipient de vidre iogurt
 • Cotó merceritzat per a agulla 3-3,5
 • Ganxet 3,5
 • Agulla per rematar fil
 • Tisores 

Patró:
Començar amb 36 cadenetes (cad). Unir-les per a crear un cercle amb un punt ras. 
V1. Tres cad, 35 punts alts (PA), unir a la tercera cad inicial amb punt ras
V2. Tres cad, 7 PA, 6 cad, saltar-se 3 punts (p), 15 PA, 6 cad, saltar-se 3 p, 7 PA, unir a la tercera cad inicial amb punt ras
V3. Tres cad, 4 PA, *6 cad, 2 punts baixos (PB) a les cadenetes centrals de la volta anterior, 6 cad, saltar-se 3 p* 9 PA, Repetir ** i realitzar 4 PA, unir a la tercera cad inicial amb punt ras
V4. Tres cad, 1 PA, *6 cad, 6 PB a la 3º cad de la volta anterior, 6 cad, saltar-se 3 p*, 3 PA, repetir **, 1 PA , unir a la tercera cad inicial amb punt ras
V5. Tres cad, 4 PA, *6 cad, 2 PB als PB centrals de la volta anterior, 6 cad,* 9 PA començant a realitzar-los en la 3º cad de la volta anterior, repetir ** i 4 PA, unir a la tercera cad inicial amb punt ras
V6. Tres cad, 7 PA, 4 cad, 15 PA començant a realitzar-los en la 3º cad de la volta anterior,   4 cad, 7 PA, unir a la tercera cad inicial amb punt ras
V7 Tres cad, 35 PA, unir a la tercera cad inicial amb punt ras 

Tallar i amagar fil restant. 


Foundation row, unint cadenetes inicials, unir cadenetas iniciales en círculo. Volta 1, vuelta 1, row 1Volta 2, vuelta 2, row 2


Volta 3, vuelta 3, row 3


Volta 4, vuelta 4, row 4


Volta 5, vuelta 5, row 5


Volta 6, vuelta 6, row 6


Volta 7, vuelta 7, row 7CASTELLANO:

Materiales: 
 • Recipiente de vidrio de yogurt 
 • Algodón mercerizado para aguja 3-3,5
 • Ganchillo 3,5
 • Aguja para rematar hilo
 • Tijeras 

Patrón:
Empezar con 36 cadenetas (cad). Unir las para crear un círculo con un punto raso. 
V1. Tres cad, 35 puntos alts (PA), unir en la tercera cad inicial con un p raso
V2. Tres cad, 7 PA, 6 cad, saltar 3 puntos (p), 15 PA, 6 cad, saltar 3 p, 7 PA, unir en la tercera cad inicial con un p raso
V3. Tres cad, 4 PA, *6 cad, 2 puntos bajos (PB) en las cadenetas centrales de la vuelta anterior, 6 cad, saltar 3 p* 9 PA, Repetir ** y realizar 4 PA, unir en la tercera cad inicial con un p raso
V4. Tres cad, 1 PA, *6 cad, 6 PB en la 3º cad de la vuelta anterior, 6 cad, saltar 3 p*, 3 PA, repetir **, 1 PA, unir en la tercera cad inicial con un p raso 
V5. Tres cad, 4 PA, *6 cad, 2 PB en los PB centrales de la vuelta anterior, 6 cad,* 9 PA empezando a realizarlos en la 3º cad de la vuelta anterior, repetir ** i 4 PA, unir en la tercera cad inicial con un p raso
V6. Tres cad, 7 PA, 4 cad, 15 PA empezando a realizarlos en la 3º cad de la vuelta anterior,   4 cad, 7 PA, unir en la tercera cad inicial con un p raso
V7 Tres cad, 35 PA , unir en la tercera cad inicial con un p raso

Cortar y esconder el hilo restante. 

Resultat final, resultado final, ended item


ENGLISH:

Materials: 
 • Yoghurt glass container
 • Cotton thread for a 3-3,5mm crochet hook
 • 3,5mm crochet hook
 • Needle to pull thread
 • Scissors 

Pattern:
Cast on 36 chains (ch). Slip stitch on firts chain to create a circle.
R1. 3 ch, 35 double crochet stitches (dc), join to 3rd initial ch with slip stitch
R2. 3 ch,  7 dc, 6 ch, skip 3 stitches (st), 15 dc, 6 ch, skip 3 st, 7 dc join to 3rd initial ch with slip stitch
R3. 3 ch, 4 dc, *6 ch, 2 single crochet (sc) in central ch from row below, 6 ch, skip 3 st*, 9 dc, repeat **, 4 dc, join to 3rd initial ch with slip stitch 
R4. 3 ch, 1 dc, *6 ch, 6 sc from the 3rd ch in row below, 6 ch, skip 3 st*, 3 dc, repeat **, 1 dc, join to 3rd initial ch with slip stitch
R5. 3 ch, 4 dc, *6 ch, 2 sc in central sc from row below, 6 ch*, 9 dc begginning in 3rd last ch from row below, repeat **, 4 dc, join to 3rd initial ch with slip stitch
R6. 3 ch, 7 dc, 4 ch, 15 dc begginning in 3rd last ch from row below, 4 ch, 7 dc, join to 3rd initial ch with slip stitch 
R7. 3 ch, 35 dc, join to 3rd initial ch with slip stitch


Cut thread. 


Espero que ho proveu i m’en compartiu els resultats a ravelry o facebook!  

BON CAP DE SETMANA!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Blogging tips