sábado, 2 de junio de 2012

Plataformes virtuals

Sovint, parlo aquí i allà de les plataformes virtuals de venda per internet,... ejem,... comor?? Molta gent encara no n'és familiar. Es tracta d'espais virtuals, com capsetes individuals, sota un paraigües comú que permet que es coneguin unes a les altres i es maximitzi el benefici de la exposició a internet. Aquesta és una definició molt meva que molts altres millorarien a l'instant però crec que dóna a entendre de què estem parlant. 

A menudo, suelo hablar de las plataformas virtuales de venta por internet,... ejem,... comor?? A mucha gente todavía le suena a chino. Se trata de espacios virtuales, como cajoncitos individuales, bajo un paraguas común que permite que se conozcan unas a otras i maximicen su exposición en internet. Ésta es una definición muy mía que muchos otros mejorarían pero que creo da a entender de qué estamos hablando. Actualment, n'hi ha moltes i cada dia més. Per què? Es preguntaran algun@s,... doncs perquè és senzill, ràpid i, si tot va bé, funciona com un aparador per a l'artista o artesà i possibilita als compradors trobar articles exclusius, regals espatarrants, idees originals i, fins i tot, poder demanar articles personalitzats. 

Actualmente, hay muchas y cada día más. ¿Por qué? Se preguntaran algun@s,... pues porque es rápido, sencillo y, si todo va bien, funciona como escaparate para artesan@s y artistas y posibilita al comprador encontrar artículos exclusivos, regalos super-tope-guays, ideas originales e, incluso, conseguir artículos personalizados. 


I per què m'agrada a mi això?? 

¿¿Y por qué me gusta a mi esto??

1.- Perquè dóna la oportunitat a molts micro emprenedors com una servidora de donar a conèixer la seva feina al món

1.- Porque da la oportunidad a muchos microemprendedores como aquí la servidora de dar a conocer su trabajo

2.- Perquè permet que ens poguem trobar gent amb interessos comuns, compartir idees, problemàtiques, consells, ...

2.- Porque permite que nos podamos encontrar con gente con intereses comunes, compartir ideas, problemáticas, consejos,... 

3.- Perquè en els temps que corren, és preferible comprar a una persona que creu en la seva feina i fa les coses de tot cor que articles industrials fets a l'altre punta del món

3.- Porque en los tiempos que corren, es preferible comprar a una persona que cree en su trabajo y hace las cosas de corazón que artículos industriales hechos en la otra punta del mundo. 

4.- Perquè a tot@s ens cal a vegades el detall "diferent", adequat i, sobretot, fet amb carinyo que suposa un regal artesà

4.- Porque a tod@s nos hace falta de vez en cuando ese detalle "diferente", adecuado y, sobretodo, hecho con cariño

5.- Perquè en un mateix web pots trobar pràcticament de tot 

5.- Porque en un mismo sitio web puedes encontrar casi de todo

En definitiva, són comunitats que beneficien tant productors com consumidors. 

En definitiva, se trata de comunidades que benefician tanto a productores como a consumidores. 

Tot i que n'he provat de diferents i  tinc vàries botigues AppleFace actives en diverses plataformes, les que més utilitzo són Artesanio i Etsy. I potser, si hagués de triar, em quedaria amb Artesanio. Un cop més us podeu preguntar per què? És senzill: és propera per a tot usuari, hi ha molta qualitat i poc a poc va millorant diferents aspectes a instàncies dels que l'emprem. 

He probado diferentes plataformas y tengo varias tiendas activas. Actualmente, las que más tiempo me roban son Artesanio y Etsy. Quizá, si tuviera que escoger, me quedaría con Artesanio. ¿Por qué? sencillo: és más cercana, hay mucha calidad y poco a poco va mejorando a instancia de l@s que lo usamos. 


Com consumidora també en aquests llocs web us diré que és fàcil registrarse i comprar i, si no, mireu aquests dos tutorials: 

 EtsyComo consumidora os diré también que no es difícil usar estas plataformas y si no, echad un vistazo a estos tutoriales para comprar:
- En Artesanio
- En Etsy

I si us apunteu ara al carro, podeu aconseguir un premi només per fer-vos-en usuaris! 


Si os apuntáis ahora, podéis conseguir 50 eurazos de regalo! 
Animeu-vos, entre tot@s podem canviar les coses! 


Animaros, entre tod@s podemos cambiar las cosas! 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Blogging tips